Tuesday, January 27, 2009

SILENT NO MORE in 2009!

This blog of mine is getting to be a big joke to me. Ang tapang ng statement pero wala namang kamandag at higit sa lahat WALANG LAMAN! haha... Well, sana after 2 years na inactive ay magiging aktibo na rin ako finally. Pasantabi na lang po sa mga Tito at Tita ko kung medyo masasagi kayo sa mga isusulat ko.

Pero nais kong ipa-una na constructive lahat ang pagpuna ko at in the Spirit of Meekness lahat ang mababasa ninyo mula sa akin. At nais ko ring ipabatid na ako ang kauna-unahang GUILTY kung inaakala ninyo na pine-personal ko kayo.

With due respect and lots of love sa aking mga fellow elders...

SORRY PO kung tatamaan kayo!

No comments: