Sunday, February 15, 2009

BAD TO WORSE?

o o O o o
Gather with people who love to give praise and thanks to God.
That's why charismatics go to prayer meetings.
o o o o o o o O o o o o o o o

Sirach 5:7
Do not delay to turn to the Lord, nor postpone it from day to day


We are now on the second week of the second month of 2009 and still no gathering even just to Pray, Praise and Worship. So, whatever happened to the supposed meeting twice a month for prayer meeting and teaching night?

BRING BACK "CHARISMATIC" INTO THE COMMUNITY AND LET'S BE LED BY THE SPIRIT - AGAIN!

1 comment:

Anonymous said...

Mukhang malalalim ang iyong piantutungkulan aking kapatid. Mukhang sa iyong puso at isipan at kailangan nang paghiwalayin ang palay sa damo, bagkus tumutubo sila ng sabay, ang palay upang yumabong, kailangang bunutin ang damo.

Ngunit iyo ding tandaan aking kapatid, ang palay kung wala ang nagtamin na siyang nagsisilbing bantay at tagapag-alag ay siya ding taga bunot damo, hindi yayabong at alalago ang laya kung wla ito.

Iyo na lamang tandaan kapatid, sa ating buhay, tayo ay inuusbungan ding lahat ng damo at ito ay siyang nagpapatibay sa atin at nagsisilbi ding paalala na tayo bilang mga palay ay di lalago kundi sa masusing pagbabantay ng nagtanim.

Huwag tayong patalo sa damo, ngunit matuto tayong mabuhay kasabay din ng pag-usbong ng damo.